Gate terminal bouwt eerste LNG-importterminal in Nederland met toegang tot Noordwest-Europa

Op de Maasvlakte in Rotterdam heeft Gate terminal de eerste Nederlandse LNG-importterminal gebouwd. De terminal heeft een initiële doorzetcapaciteit van 12 miljard m3 (bcm) per jaar en bestaat uit drie opslagtanks, twee aanlegsteigers en een omgeving waar LNG wordt hervergast. De jaarlijkse doorvoercapaciteit kan in de toekomst uitgebreid worden naar 16 bcm. De terminal past binnen het Nederlandse en Europese energiebeleid, dat strategische diversificatie van de aanvoer van LNG, duurzaamheid, veiligheid en milieuvriendelijkheid als belangrijke uitgangspunten hanteert. N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) en Koninklijke Vopak N.V. (Vopak) zijn de initiatiefnemers en partners in Gate terminal.

Waarom een LNG-importterminal?

In Noordwest-Europa, waaronder Nederland, neemt de productie van aardgas af, terwijl de vraag zal blijven toenemen. Daarom moet vanuit andere regio’s gas worden ingevoerd, per pijpleiding in het bijzonder uit Rusland, en door aanvoer van vloeibaar aardgas (Liquefied Natural Gas - LNG). Beide opties zijn nodig om aan de verwachte vraag te kunnen voldoen. In de visie van initiatiefnemer Gate terminal is er tegen deze achtergrond behoefte aan een ‘open’ (= onafhankelijke) LNG-importterminal in Nederland. Een ‘open’ LNG-terminal kan een belangrijke bijdrage leveren om gas uit andere landen en bronnen naar Europa aan te trekken. Dit vergroot zowel de leveringszekerheid als de mogelijkheid van nieuwe toetreders tot de Europese gasmarkt. Bovendien versterkt het de belangrijke positie van Nederland als Europees knooppunt voor handel in en transport van aardgas, door de directe koppeling van de LNG-terminal op het bestaande landelijke aardgastransportnet.