Profiel

Gate terminal: Een op- en overslagbedrijf

De toenemende behoefte aan aardgas vraagt om aanvullende import. Tegen die achtergrond startte N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) en Koninklijke Vopak N.V. (Vopak) in 2005 met de ontwikkeling van Gate terminal (Gas Access To Europe), een LNG-importterminal. De functies van de LNG-terminal zijn: aanvoer, een buffer tussen aanvoer en continue aanlevering van aardgas, verdamping, afvoer. Op de terminal wordt LNG gasvormig gemaakt en op druk gebracht voor levering aan het Nederlandse gastransportnet, met als doel gelijkmatige uitzending van aardgas. De gehele LNG-importterminal heeft dus de hoofdfuncties van een op- en overslagbedrijf en produceert geen afvalstoffen. De terminal bestaat uit drie opslagtanks, twee aanlegsteigers  en een omgeving waar LNG wordt hervergast. De tanks hebben ieder een opslagcapaciteit van 180.000 m3. De terminal zal een initiële doorvoercapaciteit hebben van 12bcm3. De totale projectkosten voor de LNG-terminal bedragen rond de 800 miljoen euro. De terminal is sinds september 2011 volledig operationeel.

 

Goed bereikbare locatie

De LNG-terminal met zijn opslagtanks en verdampingsinstallaties is gebouwd op een 35 hectare groot opgespoten terrein direct ten zuiden van de Maasvlakte in Rotterdam dicht bij de haveningang aan de Noordzee. Deze locatie is goed bereikbaar voor LNG-schepen en alle begeleidings- en afhandelingsfaciliteiten zijn aanwezig. De Rotterdamse locatie geeft een snelle toegang tot de grote en nabije potentiële afzetmarkten voor aardgas in Noordwest-Europa. De industriële complexen in de directe omgeving maken synergievoordelen mogelijk, bijvoorbeeld door het gebruik van restwarmte. Zo heeft Gate met E.ON een contract afgesloten met betrekking tot de afname van de restwarmte die vrijkomt bij de energieopwekking van de nabijgelegen E.ON-centrale.