Veiligheid

Veiligheid staat in elke fase van het proces binnen een LNG terminal voorop. De veiligheid kan met name gegarandeerd worden omdat de LNG-Industrie sinds de begin jaren zeventig is begonnen de ontwikkelingen van standaard codes, apparatuur en ontwerp. Hierdoor heeft de LNG industrie een uitstekende reputatie opgebouwd op het gebied van veiligheid. 

Gate terminal hecht veel belang aan milieu en veiligheid. Beide initiatiefnemers voeren een strikt beleid op het gebied van milieu veiligheid en gezondheid. Het beleid van de terminal is gericht om “geen schadelijke emissies” uit te stoten. De producten aardgas en LNG worden wereldwijd gezien als energiedragers met een gunstige milieubelasting. Ook het veiligheids-“trackrecord” is goed.

De LNG-schepen komen bij Gate terminal in een afgescheiden kanaal te liggen. Dit ‘Kleine beer-kanaal’ is niet toegankelijk voor zwaardere/grotere schepen. Bovendien ligt er een klein eiland als een natuurlijke barriere tussen de aanvoerroute en Gate terminal. Deze lopen dan gegarandeerd aan de grond, aangezien slechts een diepte van 14 meter voorzien is. Voorts is er sprake van beloodsing met goed getrainde loodsen en het gebruik van sleepboten, zodat Havenbedrijf Rotterdam de kans op aanvaring aanvaardbaar laag acht. Het leidingwerk voor het LNG-transport naar de tanks wordt permanent koud gehouden. Na het veilig afmeren wordt eerste de communicatie tussen wal en schip aangesloten, na zekerstelling volgt aankoppeling van de laadarmen. Als alles is gecheckt dan worden de armen gekoeld, zodat het lossen kan aanvangen. Mocht er onverhoopt toch wat gebeuren dan is een belangrijk aantal beveiligingen ingebouwd, zoals automatische stops op de lospompen, automatisch sluiten kleppen, en armen die bij gevaar voor te ver uittrekken geprogrammeerd en droog (zonder het vrijkomen van LNG) losbreken. Van te voren worden uitgebreide checklists doorgelopen. Dit vindt niet alleen plaats bij Gate terminal, maar gebeurt wereldwijd.