Voordelen van LNG

Het nut van vloeibaar gas 

LNG neemt 600 keer minder volume in dan gasvormig aardgas. In deze vorm laat aardgas zich gemakkelijk in grote hoeveelheden over grote afstanden transporteren. Dat is vooral heel belangrijk voor landen die wél grote aardgasreserves hebben, maar geen infrastructuur naar een consumentenmarkt. Bovendien kan zo nuttig gebruik worden gemaakt van aardgas dat voorheen in heel grote hoeveelheden werd afgefakkeld (‘associated gas’, dat ontstaat als bijproduct van oliewinning).