Gate terminal Company Film

N.V. Nederlandse Gasunie en Koninklijke Vopak startten in 2005 met de ontwikkeling van Gate terminal (Gas Access To Europe), de eerste onafhankelijke LNG importterminal in Nederland en zijn beiden hoofdaandeelhouder van Gate terminal. Het geïmporteerde LNG zal op de terminal gelost, opgeslagen en verdampt worden tot aardgas voordat het geleverd wordt aan het gastransportnet voor de Europese markten. De terminal zal een initiële doorzetcapaciteit hebben van 12 miljard kubieke meter per jaar (bcma), dat in de toekomst uitgebreid kan worden naar 16 bcma.